ALFRED BERGSTRÖM

ALFRED BERGSTRÖM
Bildkonstnär. (ALFRED MAURITZ). Född 15 januari 1869 i Stockholm, död 15 november 1930 i Tullinge. Utbildning: Konstakademien 1887-1891. Stipendier: Han erhöll Kunglig medalj och vistade som stipendat i Frankrike och Tyskland. Han var professor i landskapsmåleri på Konstakademin 1910-1930. Han var framför allt landskapsmålare, men har även målat finstämda skildringar från Stockholm och dess omgivningar. 1908 fick han i uppdrag tillsammans med Carl Larsson, Gottfrid Kallstenius och Gustaf Cederström utföra muralmålningar i Kungliga Dramatiska Teaterns marmorfoaje. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och Malmö Museum.
Bild: Vy över Nybroplan, Stockholm 1894.


Mer info om ALFRED BERGSTRÖM»