SONJA HAHN EKBERG

SONJA HAHN EKBERG
Textilkonstnär och musikpedagog. Född 1921 i Åbo, Finland, död i Kalmar 2008. Hennes hem präglades av både moderns och faderns musicerande, båda målade dessutom. Musiken var hennes främsta intresse, följt av intensiva studier i pianospel. Hon medverkade som solist vid konserter i Finland och Sverige. Mötet med en svensk student förde henne över havet till vårt land och snart bosatte sig paret i Kalmar. Hon arbetade som musikpedagog vid stadens kommunala musikskola och verkade där fram till sin pensionering på 1980-talet. Hon började under 1960-talet ägna sig åt textilt skapande på sin fritid. Av en slump tillkom hennes första smycke, när hon med pärlbroderier förnyade sin festklänning. I Kalmar Läns Hemslöjdsförenings butik hade hon sina första utställningar och fick ett givande samarbete med väverskorna. Det gav eko i Stockholm och hon kom i kontakt med föreningen Konsthantverkarna. Genom åren har hon inbjudits att delta i internationella utställningar runt om i världen. Av stor betydelse i sammanhanget har stödet från före detta ständige sekreterare i Kungliga Akademien för de fria konsterna Beate Sydhoff och professor Hans Krondahl varit. Under senare år koncentrerade hon sig på sina halssmycken. De blev något av hennes signum. Målmedvetet strävade hon mot en ren, stram form, baserad på smyckets känslomässiga innehåll, som gavs en allt större betydenhet. En stark upplevelse av något slag, har varit utgångspunkt för flera av hennes verk även medkänsla för en beundrad, men i livet hårt prövad person, som i smycket Hommage à Allan Pettersson och Hommage à Frida Kahlo. I andra fall reagerar hon mot utplåning av äldre, högt stående kulturer eller mot krig och förtryck av människogrupper. Uppväxtåren i Finland, landets natur och kultur gör sig ständigt påmind, i det praktfulla smycket Kalevalas döttrar. Hon utgick från en tecknad skiss på smyckets olika delar i papper som sedan överförs till kartong. Över den virade hon, oerhört tätt, sina mycket tunna trådar, repade ur thaisiden. Hon använde inga ädla stenar, äkta guld eller silver, men ibland inslag av någon trä eller metallbit. Detta till trots utstrålar hennes smycken, i sig små skulpturer, prakt och skönhet. I anslutning till den retrospektiva utställningen 2002 på Kalmar Slott utkom boken Textila Juveler av Lillemor Derr, huvudfotograf Rolf Lind, Carlssons. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Designarkivet, Kalmar Konstmuseum, Röhsska museet i Göteborg, Malmö Konstmuseum och Kunstindustrimuseet i Oslo.
Bild: Konstnär: Sonja Hahn-Ekberg. Foto: Copyright-Anders Qvarnström.