CORNELIS OOMS

CORNELIS OOMS
Bildkonstnär, grafiker och pedagog. Född 9 augusti 1940 i Rotterdam i Nederländerna, bosatt i S. Åby i Klagstorp i Skåne, där han har sin ateljé. Utbildning: Han började studera för en konstnär i hemstaden, samt i Arnhem, för övrigt är han autodidakt. Han är naturlyriker. Årstiderna har sin givna rytm. Han skildrar ljusa luftiga lövträd, mörka dova granskogar och är colorist. Hans teknik är nästan poinitistiskt impressionistisk. I sina senare målningar har han övergått till att i tempera arbeta med ytor. Han arbetar både i stort och litet format. Han målar även naturscenerier från La Mesa i Colombia, där han är bosatt delar av året. Utställningar: Separatutställningar: Galleri Frosta Hörby, 1979, 1980. Frostabanken, Höör 1981. Galleri Smedjan, S. Åby, 1981-1985. Artos, Orups Sjukhus 1983-1989. Sockerbolaget, Malmö, 1984. PK-Banken Hörby, 1987. Tetra Pak, Svedala, 1988. Axel Ebbes Konsthall, 1989. Trelleborgs Museum 1990, Galleri Smedjan, 1991-2009. Söderslätts Konstförening, 2003-2007. Bokenäs Konsthall Trelleborg 2010. Samlingsutställningar: Konstvecka Hörby, 1977. Hörby Konstförening, 1979. Malmö Konsthall - Atomkraft, 1980. Galleri N. Åby, 1982.Trelleborgs museum, 1985. Garvaregården Trelleborg, 1986. Galleri Konstnärscentrum Malmö, 1987. Galleri IM Kloster, Ribniz-Damgarten, Tyskland, 1996. Köpmansmagasinet, Smygehuk, 2005, 2007. Offentlig utsmyckning: Trelleborgs gymnasieskola, väggmålning 1994-1997. Övrigt: Pedagogiskt verksam, scenmåleri.Representerad: Lomma Kommun, Malmö Stad, Statens Konstråd, Trelleborgs Museum.
Bild: Landskap.