BJÖRN THERKELSON

BJÖRN THERKELSON
Bildkonstnär, målare, pedagog och skribent. Född 27 april 1946 i Malmö. Utbildning: Björn Therkelson utbildade sig på Nyckelviksskolan, Konstfack och på skulpturlinjen vid Hovedskous Målarskola i Göteborg 1978-1981. Han arbetar sedan 2007 som projektledare vid Västra Götalandsregionens Konstenhet.
Representerad: Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd och Skövde konstmuseum.
Bild: Ansikte med hatt. Akvarell.


BJÖRN THERKELSON finns ocksÃ¥ pä Svenskakonstnarer.se »