INGEBORG HALL-SETTERBERG

INGEBORG HALL-SETTERBERG
Bildkonstnär, textil och teckningslärare. (INGEBORG Augusta). Född 1907 i Kimstad, Östergötlands län. Död 1970. Utbildning: Textil och teckning vid Högre Konstindustriella skolan (Konstfack) i Stockholm 1923-30. Hon har företagit studieresor till Paris och London 1930, Paris 1937, Köpehamn och Berlin 1938 samt kortare resor i Frankrike och Spanien 1951. Utställningar: Separat har hon. ställt ut i Olsen's konstsalong i Göteborg 1949 och i Galerie Aeshetica i Stockholm 1952. Hon har deltagit i Dalslands konstförenings årliga höstutställningar i Åmål samt i utställningen "Dalslandsmålare" i Göteborgs konsthall 1950.