WILHELMINA CARLSON-BREDBERG

WILHELMINA CARLSON-BREDBERG
Bildkonstnär. (Vilhelmina (Mina) Carlson. (född Bredberg). Född 2 september 1857 och död 1943. Hon var dotter till statsrådet Henrik Wilhelm Bredberg. Utbildning: Utbildning: Började som elev hos Kerstin Cardon och Amanda Sidwall i Stockholm och fortsatte därefter sina studier vid Académie Julian i Paris 1883-1890. Efter sin återkomst var hon verksam som lärarinna vid Elisabeth Keysers målarskola i Stockholm. Carlson företog resor till många länder och knöt bland annat varaktiga förbindelser inom den brittiska Arts and Crafts-rörelsen. Carlsons produktion omfattar i första hand porträtt. Under 1890-talet utvecklades hennes av impressionisterna influerade realism mot en ljusare och friare expressionistisk stil, som starkast kommer till uttryck i hennes vardagliga barnskildringar. Utställningar: Hon ställde ut ett porträtt i Salongen (Parissalongen) i Paris 1887 och sitt självporträtt vid Världsutställningen i Paris 1889 (Exposition Universelle). Sedan ställde hon ut porträtt såväl i Sverige som i Paris, Köpenhamn, Chicago, med flera ställen.