ALESSANDRA DI PISA

ALESSANDRA DI PISA
Född1977 bor och arbetar i Stockholm.
Hon har medverkat i flera nationella och internationella utställningar.
I sin konstnärliga praktik använder sig Alessandra Di Pisa av en bred variation av visuella uttryck såsom video, installationer, grafiska arbeten, text och performance.
Utbildning:´
Konstfack, Magisterexamen i fri konst (Stockholm, SV)
Goldsmiths Collage, BA Fine Art (London, UK)
Parsons School of Design, Illustration & Grafisk design (New York, USA)
Parsons School of Design, Foundation (Paris, FR)
Università Per I Stranieri, Italienska (Perugia, IT)
Di Pisas tidigare arbeten bestod av kortare projekt ofta grundade i hennes intresse för retorik och social ingenjörskonst.
Hennes 2012 pågående konstprojekt THE IRRATIONAL PROJECT berör teman som irrationalitet, religion och terrorism. Det är ett större projekt som kommer att få växa över tid och förgrena sig med nedslag i form av utställningar och workshops, för att tillslut färdigställas i en dokumentärfilm.

Konstpedagog:
Bonniers Konsthall 2006
National Museum 2006
Magasin 3, 2005-2007
Moderna Museet, 2004
Liljevalchs Konsthall. 2004.
Förutom sin konstnärliga praktik undervisar Alessandra Di Pisa på KTH Arkitekturskolan, samt frilansar som konstpedagog på flera av Stockholms konstinstitutioner. Hon föreläser även på uppdrag av konstskolor och företag.


Mer info om ALESSANDRA DI PISA»