MAGDALENA DZIURRLIKOWSKA

MAGDALENA DZIURRLIKOWSKA
konstnär och konstkritiker, född 1975 i Warszawa, bosatt i Stockholm. Dziurlikowska arbetar med video, foto och text. Kärnan i hennes verk är iscensatta dokumentärer där hon nagelfar sig själv, sina problem och sitt konstnärliga arbete. Hon är verksam som konstkritiker för Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet och olika konsttidskrifter. Åren 2006-2010 medverkade hon i Expressen Kultur. Hon är också gästlärare på konsthögskolor som Konsthögskolan Valand och Högskolan för fotografi i Göteborg.
Dziurlikowska har en fil.kand. i konstvetenskap från Stockholms universitet och en fil.mag. i konst från Konstfack.
Separatutställningar:
2010 – Life Styling, Eskilstuna konstmuseum
2008 – Allaminamig, Teatergalleriet, Uppsala
2007 – Tusen gånger hellre, Konstfack,

Screenings och grupputställningar i urval:
2011 Turku Biennial, Aboa Vetus & Ars Nova, Finland.
2011 Home Video, National Centre for Contemporary Arts Moscow.
2011 Uppsala Internationella Kortfilmsfestival.
2010 Vittnesmål, Tensta Konsthall, Stockholm.
2010 Konst från arbetsplatsen, Galleri Box, Göteborg.
2009 103,39 minuter film, Arkitekturmuseet, Stockholm.
2009 Sakernas tillstånd, Kulturhuset, Stockholm.
2009 Tre jag, Röda Sten, Göteborg.
2009 Oberhausen Short Film festival.
2009 Filmfestivalen Tempo.
2008 Kassel Documentary Film and Video Festival.
2008 Athens Video Art Festival.


Mer info om MAGDALENA DZIURRLIKOWSKA»