ANITA CORNELIUSSON

ANITA CORNELIUSSON
Konservator och bildkonstnär. Utbildning: Konservators utbildning. Konstnärlig utbildning på Konstindustriskolan. Hovedskous och Domens konstskolor. Studier i Frankrike. Vidare utbildning på Konstindustriskolan i gravyr och stenkännedom. Arbetat på Tilgmans keramik. Restaurerat porslin. Specialist på ostindiskt porslin. Legitimerad konservator i Nordiska Konservatorsförbundet. Deltagit i utställningar och på mässor. Visat restaurering av porslin. Haft elever. Arbetat med juvelinfattning på Ceson Guld. Medlem i SvK, Svenska konstnärer, KC Väst.


ANITA CORNELIUSSON finns ocksÃ¥ pä Svenskakonstnarer.se »