HANS DARKE

HANS DARKE
Bildkonstnär. Född 7 augusti, 1931 i Stockholm, död 27 juli 2017. Utbildning: Konstfack, 4 år. Avgångsbetyg, HKS 1954. Frilansande reklamtecknare i Stockholm under ca 14 år. Lämnade reklambranschen och utbildades till beteendevetare. Fil.kand i sociologi, pedagogik och praktisk filosofi 1972.Efter några år som vikarie inom fångvården, fast tjänst som behandlingsassistent inom frivården. Avgick med pension efter 21 år vid 60 års ålder. Därefter konstnärligt skapande. Under årens lopp har de konstnärliga uttryckssätten skiftat.