Ingemar Callenberg

Ingemar Callenberg
Bildkonstnär, Född i Nederluleå 1926, död 1973.
Utbildad vid Konstfack i Stockholm samt i Tyskland och Frankrike. Callenberg utförde, vid sidan av sitt eget måleri, en rad olika beställningsuppdrag med skilda uttryck som vägg- och monumentalmåleri, gobeläng, skulptur och bokomslag. Uppdrag: Tingshuset i Falköping, Stockholm stads hamnkontor Kolingsborg vid Slussen, banklokal i Vällingby, Folkets hus i Gällivare, med mycket mera. Callenberg flyttade åter till Luleå 1960. Sedan Callenberg återvänt till hemstaden blev han något av en stadskonstnär, som kom att utföra en mängd offentliga arbeten runt om i Luleå. I de nya bostadsområden som byggdes i början på 60-talet på Mjölkudden utsmyckades många trappuppgångar av Callenberg och kollegan Olav Nilsson.
Han var mycket aktiv med ett stort antal utställningar, och många offentliga uppdrag.