LARS von RÖÖK

LARS von RÖÖK
Bildkonstnär och arkitekt. (LARS Jacob). Född 14 oktober 1778 i Stralsund, död 6 februari 1867 i Stockholm Fadern, chefen för Stralsundska fortifikationsbrigaden, Carl Fredrik von Röök, önskade sin son samma militära bana som den egna, varför Lars Jacob von Rööks utbildning tog sin början som konduktör vid fortifikationen, där han 1795 tog officersexamen. Efter flera resor i kungens tjänst till utländska beskickningar började han intresserar sig för de sköna konsterna. Studieresor till bland annat Spanien, Portugal och Italien och särskild Rom följde. 1809 tog han avsked från den militära karriären. 1823 begav han sig åter till Rom och målade och skulpterade för Johan Niclas Byström. 1824 utgav han sina konstnärliga intryck i "Anteckningar under en resa på Sicilien". År 1830 utnämndes han till kamrer för "Konglig Musem" (senare Nationalmuseum) i Stockholm, där han inrättade dess konstsamlingar efter utländskt mönster. Hans mycket detaljrika och noggranna skisser visande hängning av tavlor och gestaltning av det Egyptiska rummet samt planer till "Porcelainsrummet" på Stockholms slott finns bevarade på Nationalmuseum. 1837 blev han hovintendent och 1839 ledamot i Konstakademien. I samband med den planerade nybyggnaden för Konglig Museum kring 1840-talet presenterade han även några egna projetförslag, bland annat på Helgeandsholmen och Slottsbacken. Hans vackra förslag kom dock aldrig i närmare diskussion. 1850 tog han avsked från museets kamrersbefattning men behöll intendentskapet över Oscar I:s enskilda konstsamling. Han anlitades av kungen för diverse utsmyckningsarbeten för Haga slott. Röök var även verksam som arkitekt. Bland hans arbeten finns lusthuset "Lugnet" i Finspångs slottspark och Kåreholms herrgård i Norrköping.
Bild: Förslag till Nationalmuseum på Helgeandsholmen.


Mer info om LARS von RÖÖK»