CARL GUSTAF HALLBERG

CARL GUSTAF HALLBERG
Guldsmed. Den unge gesällen Carl Gustav Hallberg grundade år 1860 en guldsmedsfirma på Fredsgatan i Stockholm. Firman fick namnet C.G Hallbergs Guldsmedsaktiebolag, numera kallat Hallbergs Guld. Efter att affärsmannen Jean Jansson övertog företaget utvecklades det snabbt tack vare hans goda affärssinne. I slutet av 1800-talet var Hallbergs Guld Stockholms största juvelerare med ett flertal filialer runt om i landet. 1889 utnämndes Hallbergs Guld till Kunglig Hovleverantör. 1896 uppfördes en ansenlig fabrik på Bergsgatan i Stockholm. Här tillverkades allt en juvelerare kunde tänka sig att ha i sitt sortiment; från högklassiga gulddiadem med diamanter till kaffeserviser i nysilver. Hallbergs Guld försåg inte bara egna butiker i Sverige med varor utan även många andra återförsäljare inom och utom landet. 1930 sysselsatte rörelsen cirka 600 personer. Företaget satsade mycket på utbildning och var kända för sin branschkunniga personal. Till långt in på 1900-talet var en stor del av butikspersonalen guldsmeder. Hallbergs Guld tilldelades ett tjugotal Grand-Prix-medaljer vid utländska utställningar och man knöt kända formgivare till sig, bl a Ferdinand Boberg. Hallbergs Guld var kända för att tillverka varor av mycket hög kvalitet och på kvalitetsauktioner kan man finna smycken och föremål tillverkade av Hallbergs Guld. C.G. Hallbergs Guldsmeds AB 1860 - 1961. Grundat 1860 av Carl Gustaf Hallberg. Såldes till Guldsmedsaktiebolaget (GAB) 1961 varefter tillverkningen upphörde. En mängd formgivare har anknytning till C.G. Hallberg. Sylvia Stave, Uno Å’hren, Björn Trägårdh, Edvin Ollers, Fougstedt,Nils, Elis Bergh, Ferdinand Boberg, Julius Kronberg, Agi Lindegren, Gustaf Jansson, Heinz Decker, Hakon Ahlberg, Jean Jahnsson J:r, Mogens Mogensen, Marianne Smith, Märta Améen, E Böckman, Karl Nordberg m.fl.