Frans Bernhard Olsson

Frans Bernhard Olsson
Marinmålare och sjökapten Frans B Olsson var född 14 september 1900 på Brantevik och dog den 27 oktober 1976. Han var en självlärd marinmålare och började i mycket unga år att teckna och måla. Under sina vistelser framförallt i Middlesbrough tog han del i undervisningen på Art College i staden. Han fick också lektioner av konstprofessor Erik Jerkén i Stockholm. Hans favoritkonstnär var William Turner, som han studerade så ofta han fick tillfälle. Under sin mer än 50-åriga sjömansbana målade Frans Bernhard Olsson 1000-talet tavlor, som gick fort åt. Han hade 22 utställningar mellan 1939 och 1972, bl.a. i Simrishamn 1939, Middlesbrough Art Gallery 1947, Den Frie i Köpenhamn 1961, 1962 och 1972, Hamburg 1962, Sjöfartsmuséet Göteborg 1965, Sjöfart 68 i Helsinborg 1968, Sjömansgården Malmö 1970 och 1971, m.fl.
Bild: Trålare på hemväg, 1965.