ROLF ZANDÉN

ROLF ZANDÉN
Bildkonstnär. Född 1945. Utbildning: 1966 – 1969 Reybekiels konstskola i Stockholm. 1972 – 1975 Idun Lovéns konstskola i Stockholm. 1986 – 1988. Representerad: Nordiska teckningsmuséet, Laholm, Helsingborgs konstmuséum, Örebro länsmuséum, Stockholm och Göteborgs stadsmuséer.