JAN JARLOW

JAN JARLOW
Bildkonstnär, Född i Uddevalla 1945. Ubildade sig på Konstfack i Stockholm, 1966-1970. Målat har han gjort ända sedan han var liten. Han beskriver det som något glädjefyllt, men säger också att det är ett behov. "Äldre kartböcker och arkeologi intresserar Jan Jarlow, som också använder sig av små staplar och uppförstoringar av detaljer i sina verk. – Jag är förtjust i sådana här små staplar. I mina verk mäter de ingenting, men annars kan de användas för att beskriva jordmåner. Så fort man drar raka streck så tror man att det betyder väldigt mycket, men här får man fantisera om vad det är."
Utställningar i urval: Utställningar
Separatutställningar i urval:
Konst o Form, Uddevalla, 1988
Nyttokonst, Uddevalla, 1991
Konsthallen, Bohusläns museum, 1994
Konst o Form, Uddevalla, 1994
Konsthallen, Saltarvet, Fiskebäckskil, 2000
Samlingsutställningar:
Unga tecknare, Nationalmuseum, 1970
Teckningsutställning, Kulturhuset, Stockholm, 1982
Svenska målare, Kulturhuset, Stockholm, 1985
Stora Museum, Falun, 1988
"Tecknat i Bohuslän", Bohusgalleriet, 1998.
Representerad:
Moderna museet, Stockholm
Göteborgs konstmuseum
Statens konstråd
Bohuslandstinget
Gävle kommun.


JAN JARLOW finns ocksÃ¥ pä Svenskakonstnarer.se »
Mer info om JAN JARLOW»