VIKTOR Natanel OLSSON

VIKTOR Natanel OLSSON
Bildkonstnär, målare tecknare. Född 3 augusti 1898 i Fors, Älvsborgs 1än. Död 14 juli 1983 i Sjuntorp, Älvsborgs län. Utbildad 1922-1925 för Tor Bjurström på Valands konstskola i Göteborg där han ingick i den inre kamratkretsen med Folke Andreasson, Ansgarius Börjesson, Inga Englund, Nils Nilsson, Ragnar Sandberg och Märta Taube. Olsson fortsatte sin konstnärliga utbildning i Köpenhamn där han år 1940 följde undervisningen hos Kraesten Iversen. Han har utställt i Konsthallen Göteborg 1938,1948 och 1957 samt deltagit i ett antal av Göta Älvdalens konstförenings utställningar i Trollhättan, Vänersborg och på olika platser i Dalsland. Olsson var i sina hamnbilder, landskap, stilleben och porträtt en typisk Göteborgsmålare som i första hand arbetade med färgproblem, men skiljde sig från sina studiekamrater bland Göteborgskoloristerna genom den kärvhet och strävhet, stundom svensk-naivistisk, som präglar hans bilder vilka ofta utfördes i kraftfull kolorit. Representerad i Göteborgs Konstmuseum.
Bild: Kustmotiv, oljemålning, 45 x 55 cm.