GULLI ÅHNBERG

GULLI ÅHNBERG
Bildkonstnär. Född 1910, död i sept. 2009. Utbildning: Studerade under 1930-talet på Otte Skölds målarskola i Stockholm och på 1960-talet på Academie Goetz i Paris.Under tidigt 1980-tal utbildning i keramik för Gunnar Cornelius och under 90-talet för Dimitar Rangatchew. Sedermera också skulptur i högbränt stengods samt utbildning i raku och gropbränning på Gotland och Tjörn. Däremellan förvärvsarbete. (kontor). Utställningar: I urval: Galleri Domino Göteborg 1992, Trollenäs slott Eslöv 1992, Lilla Galleriet i Eslöf 1993, Gamla Mejeriet Ö. Tommarp 1994 -96, Galleri 111:an Lomma 1996, Deltager i KSV:s Konstrunda.