EVA FAHLCRANTZ

EVA FAHLCRANTZ
Keramiker. Född 1946 i Vänersborg och har utbildat sig vid bland annat Konstindustriella skolan i Göteborg. Hon kom till Upsala-Ekeby 1969 och stannade till 1971 som en av de sista konstnärerna. Hon har haft separatutställningar på Presenta under sin tid på Upsala-Ekeby. Efter anställningen i Uppsala startade hon en egen verkstad i Bohuslän.