EMMA VIRKE

EMMA VIRKE
Illustratör, konstnär, författare och grafisk formgivare. Född 12 juli 1974 i Stockholm.