ALEXANDER CARLSON

ALEXANDER CARLSON
Skulptör. (Fredrik Wilhelm Alexander). Född 18 april 1846 i Stockholm, död 13 november 1878 i Rom. Elev vid A. Selinders barnteater 1863; elev vid Konstakademien 18 febr. 1865—vt. 1871; tillika elev hos J. P. Molin; företog med understöd en studieresa till Rom 1872; besökte Paris 1878.


Mer info om ALEXANDER CARLSON»