FOT RUNRISTARE

FOT RUNRISTARE
Runristare. Fot var verksam som runristare i mellersta Sverige kring 1000-talets mitt. Han har efterlämnat flera arbeten i Uppland men endast ett fåtal är signerade. Av dessa att döma var han dock en mycket erfaren och stilsäker runristare. Genom stil, ornamentik och ortografi har man dock attribuerat ett femtiotal runstenar till honom. Kännetecknande för Fot är den danska runraden, de horisontella runbanden och hans speciella typ av standardkors. En av de mest berömda runstenarna är den från Skokloster, där Tord i Byr, den av Johannes Bureus påstådda förfadern till Bureätten, står omnämnd. De signerade runstenarna finns främst i sydöstra Uppland.
Bild: U 945 utanför Danmarks kyrka, som Fot signerat.
Text: Håkan Svensson.


Mer info om FOT RUNRISTARE»