ANNA HAMILTON GEETE

ANNA HAMILTON GEETE
Författare, översättare och tecknare. Född 2 mars 1848 på Blombergs sätreri i Husaby socken i Västergötland, död 24 februari 1913 i Borås. Utbildning: Egron Lundgren med flera i Stockholm. Som konstnär utförde Hon huvudsakligen teckningar, men även enstaka porträtt och landskapsmålningar i akvarell. Hon ägnade sig åt litteraturen och översättningar. Hennes första översättning var av Skizzer och berättelser av Bret Harte 1873 och den kom att följas av närmare trettio verk av engelskspråkiga författare som Rudyard Kipling och Mark Twain. Hon är även för memoarverket I solnedgången (4 band, 1910–1914), där hon skildrar sin morfar Erik Gustaf Geijer och det Geijerska hemmet under morfaderns sista årtionde i livet, vilket utkom i flera upplagor.