PIA DECKEMAN

PIA DECKEMAN
Bildkonstnär. Född Linköping 1939. Som uppvuxen i ett konstnärshem har hon nästan alltid målat. Utbildning: Hennes far landskapsmålaren Curt Edin har lärt henne mycket om måleriets grunder. Hon har också målat hos akvarellmålaren Marianne Chayet i två år och tre år vid Edsviks konstskola.Studieresor till Provence, Toscana, Languedoc, Indien, Irland och Lofoten. Olika kurser i akvarellmåplning hos Maria Ginsburg, Lars Holm, Björn Bernström. Naturen med dess skiftande färger fascinerar henne. Olika landskapsmotiv är därför ofta återkommande i hennes måleri. "Konsten är en bit av verkligheten sett genom ett temperament lär visst Emile Zola ha sagt."
Bild: Digerhuvud Gotland.


Mer info om PIA DECKEMAN»