INGER HAHN REDIN

INGER HAHN REDIN
Skulptör. Född 1940 Ormsö Estland. Utbildning: Reubekiels Konstskola, Utbildning i monumental skulptur genom Örebro Konstskola, lärare Raine Navin och Åsa Herrgård, Skulptur i Park och Trädgård. Lärare Dan Harwey och Heater Acroyd.
Konst i trädgård. Örebro konstskola Lärare Hans Bartos. Offentlig utsmyckning i stadsmiljö. Lärare Hans Bartos o Bo Karlsson. Kurs i järngjutning. Bruket i Hälleforsnäs Lär.GC Nilsson,Peter Urby. Samtidskonsten och kyrkan. Örebro konnstskola i Stjärnholm.


Mer info om INGER HAHN REDIN»