WALDEMAR BERG

WALDEMAR BERG
Bildkonstnär. Född 1899, död okänt år. Utbildning: Althins målarskola i Stockholm. Började som fiskare, sjöman, karikatyrtecknare, luffare. Bosatte sig i 30-årsåldern i Juniskär utanför Sundsvall. Uppbar statlig konstnärslön.
Bil: Fiskarstuga, olja på duk.