WEIMAR SÖDERSTRÖM

WEIMAR SÖDERSTRÖM
Tecknare och skulptör. (Weimar Alexander).Född 24 maj 1927 i Stockholm, död där 18 oktober 1988. Utbildning: Berghs reklamskola 1943 och vid en privat konstskola i Stockholm 1944–1947 samt vid Konstfackskolan 1948–1953 och genom, självstudier under resor till Österrike, Frankrike, Italien och Tyskland. Utställningar: Han medverkade några gånger i Nationalmuseums utställning Unga tecknare på 1950-talet och i Liljevalchs Stockholmssalonger. Hans bildkonst består av porträtt, landskap och figurmotiv utförda i blyerts, tusch eller kol medan hans skulpturala konst består av reliefer och mindre skulpturer i gips eller trä. Representerad: Gustav VI Adolfs samling. (där delar testamenterades till Nationalmuseum 1973).