GÖRAN AUGUSTSON

GÖRAN AUGUSTSON
Bildkonstnär, finländsk målare och tecknare. (Göran Erik). Född 20 februari 1936 i Ekenäs, död 19 december 2012 i Vanda. Han var bror till Karl Augustson, (Se länk!). Utbildning: Konstföreningens i Åbo ritskola 1956–1957 och Finlands konstakademis skola 1958–1962. Utställningar: Ställde ut första gången 1962, En stor retrospektiv utställning över honom hölls i Helsingfors konsthall 1999. En stor retrospektiv utställning över honom hölls i Helsingfors konsthall 1999. Han har ägnat sig åt den abstrakta konsten och bland annat fortsatt sin främste lärare Sam Vannis traditioner. Vid sidan av strängare geometriska former, till exempel i de rutmönstrade kompositionerna från första hälften av 1970-talet, har hans oljemålningar, gouacher och serigrafier utmärkts av rytmiskt böljande former och klara, avgränsade färgfält. Naturen och den klassiska musiken har hört till hans inspirationskällor. Offentliga verk: Jakobacka kyrka i Helsingfors (1975). Han undervisade vid Finlands konstakademis skola 1968–1974 och var dess rektor 1973–1974. Stipendier: Han tilldelades pris av Marcus Collins minnesfond 2007.
Bild: "Vinterns melankoli II", signerad samt daterad 2000, akryl på pannå.


Mer info om GÖRAN AUGUSTSON»