Staffan Lidman

Staffan Lidman
Bildkonstnär. Född 1952 i Skellefteå, Västerbotten. Utbildning: Luleå (1 år) och Umeå (3 år). Har varit verksam som bildkonstnär i Norrland sedan 1980. Utställningar: 50-tal utställningar bakom sig. Han har de senaste åren försökt att utmana gränserna för vad akvarellen tål i färgstyrka, mättnad och kontrast och funnit att gränsen ligger mycket längre bort än vad han tidigare trott. Med åren har han lärt sig att släppa den totala kontrollen och när naturen spelar med i skapandet tillför det en ny dimension. Var en av initiativtagarna till det konstnärsdrivna Galleri1 i Skellefteå. Offentliga utsmyckningar: Skellefteå Kommun, Västerbottens Läns Landsting, Piteå kommun, I20 Umeå och Luleå Stift. Styrelseledamot i Skellefteås Konstnärsförening i Norra Västerbotten, KKV Skogen.