ANDOLIE LUCK

ANDOLIE LUCK
Bildkonstnär och kopist (Andolie Susannah). Född 14 juni 1876 i Stockholm, död 1 januari 1955 i Malton, Yorkshire, England. Syster till Charles Luck. Utbildning: Hon studerade konst för Ottilia Adelborg och Caleb Althin omkring 1900 och fortsatte därefter konststudierna i England 1903-1904. Som illustratör illustrerade hon bland annat Anna Maria Roos Ratty, Tatty och Ratty-Tatty 1906. Hennes konst består av figurer och landskap samt kopior av andra mästares verk.