GÖSTA SANDBERG

GÖSTA SANDBERG
Bildkonstnär: Född i Östersund, död i Helsingborg 1994.
Bild höst I Skåne.