OSKAR HULT

OSKAR HULT
Bildkonstnär. Född 1986 i Linköping. Utbildning: Kungliga Konsthögskolan och konsthögskolan i Wien. Utställningar: Färgfabriken, Stockholm; Moderna Museet, Malmö; The Royal Academy of Fine Art, Stockholm; Gallery Project Room, Helsinki; Tsukuba Art Museum, Tsukuba; Galleri Thomassen, Gothenburg; Market Art Fair. Han finns med i flera samlingar, exempelvis Region Uppsala. Stipendier: År 2017 mottog han Fredrik Roos-stipendiet, Tsukuba Art Museum Exhibition Grant in 2015. Representerad: Moderna Museet, Stockholm; Region Uppsala; Region Kalmar; Region Skåne; och Norrköping.
Bild: Sömngångar, 2023, 90 x 150 cm © Oskar Hult.


Mer info om OSKAR HULT»