BO MOSSBERG

BO MOSSBERG
Illustratör, konstnär och jazzmusiker. Född 27 juli 1935, är en stor folkbildare och har en omfattande produktion av framför allt akvareller med botaniska motiv samt landskap. Han är välkänd inte minst som illustratör av ett stort antal böcker om växter, svampar och orkidéer. Böckerna har getts ut i mycket stora upplagor. Här följer några av hans böcker:Mossbergs mest välkända illustrationsarbete är Den nya nordiska floran 2003, vilken han givit ut i samarbete med Lennart Stenberg. 2018 kom en ny upplaga av den populära boken Nordiska Floran. Denna fick nu namnet Nordens Flora och är kompletterad med en mängd nya växter. 2017 kom en nya upplaga av Orkidéer i Europa. Bo gav ut en egen bok 2015 som heter Bo Mossberg - En bildbiografi, i den kan man följa hans liv från 40-talet och framåt. Representerad: Vid bland annat Kalmar konstmuseum.


Mer info om BO MOSSBERG»