OTTO SCHULZ

OTTO SCHULZ
Formgivare och arkitekt. Född 1882, död 1970. Född i Tyskland. Han verkade större delen av sitt liv i Göteborg. Utbildning: Tekniska högskolan i Charlottenburg 1900–1907, och var elev hos svenskfödde professor Alfred Grenander 1904–1907. Han erhöll diplom vid Kunstgewerbe Museum i Berlin 1907, och samma år kom han till Göteborg där han fick anställning som ritare och hos Selander & Söner. År 1910 startade han egen verksamhet specialiserad på inredningar. Till en början ritade han mest fartygsinredningar, men 1917 fick han det prestigefyllda uppdraget att inreda Bräutigams Konditori. Schulz grundade år 1920 firman Boet tillsammans med Adolf Nordeberg som kom att bli en mycket inflytelserik inredning och möbeltillverkare. Schulz vågade estetik har en mångfasetterad karaktär som har bidragit till viktiga inslag i både Swedish Grace och Swedish Modern begreppen. Schulz gav också ut tidskriften Boet som tillsammans med butiken och verksamheten kunde befästa hans roll som central i inredningssammanhang. Några av Schulz egenskaper var att utveckla tekniker som han tog patent på, så som Bopiont, Bosaik, och Botarsia, vilka alla bidrog till möblernas säregna estetik och kvalitet.


Mer info om OTTO SCHULZ»