MARIE RÖNNBERG

MARIE RÖNNBERG
Bildkonstnär. Född 1966 i Lycksele. Utbildning: 1987-89 Abf konstskola Umeå, 1993-95 Nordiska konstskolan Kokkola Finland, 1997-98 40 p Konstvetenskap, Umeå universitet. 1991. Medlem i Värmlands konstnärsförbund. Stipendier: Letterstedtska fondens stipendium, Ricklundsgården, Saxnäs stipendium, konstfrämjandets vårsalong stipendiat-2004 Västerbotten, Vistelsestipendium Svenska institutet Kavalla, Grekland, Region Värmland ”Nyskapande och experimentellt” kulturprojekt. Representerad: Alingsåskommun, 2003 Robertsfors kommun, 2004 Landstinget,Skellefteå, 2004 Älvsbyns kommun, 2005 Umeåkommun, 2005 Västerbottens landsting, 2007 Skellefteåkommun, 2014 Sunne Kommun, 2019 Region Värmland, 2019 Ekerö Kommun, 2020 Karlstad kommun, Christian Ringnes Konstsamling i Oslo, Norge.
MARIE RÖNNBERG finns ocksÃ¥ pä Svenskakonstnarer.se »
Mer info om MARIE RÖNNBERG»