HELÉN EDLING

HELÉN EDLING
Bildkonstnär. Född 1975. Utbildning: MA Fine Art, Newcastle University, UK. "Jag baserar mitt arbete på idéer om lek och improvisation och engagerar mig i projekt som sträcker sig från teckning, skulptur och interaktiva marionetter till utomhusinterventioner och platsspecifika teatraliska verk. Detta tvärvetenskapliga arbetssätt har utvecklats ur ett experimenterande med upphittade eller lättillgängliga material och en vilja att lära och ta till sig nya idéer och koncept. Med referenser till teater och cirkus och med ett intresse för sociala system och interpersonella hierarkier vill jag skapa öppna berättelser och alternativa ordningar som placerar betraktaren i centrum och blir berättare, regissör eller marionettspelare".
Bild:© Helén Edling.


Mer info om HELÉN EDLING»