JOAKIM SANDQVIST

JOAKIM SANDQVIST
Bildkonstnär. Född 1988 Bor och är verksam i Malmö. Utbildning: År 2018 utexaminerades han från Konsthögskolan i Malmö.
" Han arbetar i ett stort spann mellan abstraktion och konkretion. Den konstnärliga processen börjar ofta i ett fynd av någonting påtagligt och nära till hands, någonting så vanligt att dess betydelser ligger dolt bakom normalitet..." Stipendier: Beckers konstnärsstipendium om 200 000 kronor samt utställningar på Färgfabriken i Stockholm och KKAM – Höganäs.
Stipendieutställningen på Färgfabriken visas 3 februari–17 mars 2024.