LEO KASK

LEO KASK
Bildkonstnär och tecknare. Född 6 maj 1925 i Tallinn, död för egen hand 4 oktober 1948 i Uppsala, estnisk-svensk. Han var son till arkitekten Kristjan Kask och Maria Lass samt bror till Eugen Kask. Utbildning: Avlade studentexamen i Tallinn 1943; året efter kom han till Sverige som flykting. Han studerade konsthistoria vid Uppsala universitet 1945–1948 samt bedrev konststudier för Bror Hjorth. Utställningar: Han medverkade i Uppsalastudenternas konstutställning 1948 och erhöll en uppskattande bedömning.
Bild: Självporträtt.