BERIT JONSVIK

BERIT JONSVIK
Bildkonstnär. Utbildning: HDK Göteborg och KKH Stockholm. Arbetar med grafik, akvarell, skulptur och rumsliga installationer.
Utställningar: Har haft en mångfald utställningar och offentliga verk sedan 1978. Erhållit en rad statliga, regionala och kommunala stipendier och artist-in-residence. Medlem: KRO, Grafiska Sällskapet, Grafik i Väst. Representerad: Statens Konstråd, Göteborg Konst, Sveriges Riksdag, Hiroshima City Museum, Röhsska museet m.fl. landsting och kommuner.
Bild: Lotus. Etsad betong 40 cm x 40 cm x 5 cm.


Mer info om BERIT JONSVIK»