LENA WESTMAN von STROKIRCH

LENA WESTMAN von STROKIRCH
Bildkonstnär. Född 1936 i Stockholm. Hon är dotter till direktören Hans Ingemar Westman och Rut Ingegärd Nilsson samt från 1958 gift med Svante von Strokirch. Utbildning: Stockholms konstskola 1954–1955 och Kungliga konsthögskolan 1955–1960. Utställningar: Hon medverkade i en grupputställning på Vallins konsthandel i Örebro 1961 och ett flertal utställningar med sin man och separat ställde hon bland annat ut i Tierp. Hennes konst består av porträtt, aktstudier och landskapsskildringar huvudsakligen utförda i akvarell. Stipendier: Helge Ax:son Johnsons stiftelse 1960. Representerad: Jönköpings kommun.
Bild: Oljemålning, "Trädgården". Signerad, daterad 1960. Olja på duk, 44x55 cm.