GABRIELLA SANDELIN

GABRIELLA SANDELIN
Skulptör. Född 1966. Utbildning: konsthistoria vid universiteten i Lund, Stockholm och Göteborg. Hon studerade konstvetenskap i Barcelona och Lissabon. Detta följdes av forskning i brasilianska Salvador. I arbetet med att utforska stenhuggeriet har hon utvecklat traditionella och moderna tekniker.


Mer info om GABRIELLA SANDELIN»