ADOLF WERTMULLER

ADOLF WERTMULLER
Bildkonstnär. (ADOLF Ulrik). Född 1751 i Stockholm död 1811 i Delawere, USA. Han studerade vid Konstakademien med bland andra Lorens Pasch d. y. som lärare. Han for till Paris 1772 och studerade till en början ett år i Joseph Marie Viens elevskola och därefter vid Konstakademin, där han vann andra medaljen 1774. Året därefter reste han till Rom, där Vien hade blivit direktör för den franska Konstakademin. I Rom stannade han till hösten 1779, vistades därefter i Lyon och återkom i maj 1780 till Paris. Gustav den III. kom till Paris 1784 och han besökte där sin nyutnämnde hovmålare i hans bostad i Louvren. Han beställde då av honom ett porträtt av Marie Antoinette som visade på Salongen 1785, men den väckte inge större uppmärksamhet vilket däremot hans mytologiska tavla, Danae och guldregnet 1787, som räknas som den svenska nyklassismens mest monumentala verk. hans stora mytologiska tavlor gav honom berömmelse, med det var i det lilla formatet som han var bäst som målare. Han lämnar Paris och slår sig ner i Bordeaux. Han upplevde en för stor konkurrens i Paris. Vid revolutionen 1789 reste han till Madrid som en välbärgad man men trivdes inte där så han flyttade åter och då till Cadiz, därifrån han sedan emigrerade till Amerika 1794. Han stannade med undantag av ett besök i Sverige 1797-1799. Han köpte en farm i Naamans Creek i Delawere. Det första som hände när han kom till USA. var att han blev anmodad att göra ett porträtt av Geoge Washington. Han var in i det sista porträttmålare. Han utgick ifrån den sena rokokons psykologiserande till nyklassisismens karaktäriseringsförmåga, men detta hade inte så stor betydelse för utvecklingen i Sverige, eftersom han levde så långt hemifrån. Hans mytologiska motiv och porträtt erinra om Davids måleri. Kvinnofigurerna är elegant och skickligt målade, men själlösa och söta. Porträtten är i allmänhet bättre med energiskt och livfullt uttryck. Representerad: Nationalmuséet i Stockholm, Ariadne, två olika versioner, samt Danae och guldregnet 1783 och Drottning Marie Antoinette med sina barn i Trianons park 1785. Lunds Universitet, Amor dansande som Backus, i Uppsala ett ypperligt porträtt av Armfeldt. Konstakademien, Georg Washington, ett självporträtt, Arkitekten C.F.Sundvall 1786, samt Pauli och dennes fru.
Bild: Aktrisen Carlotte Eckerman 1759-1790.


Mer info om ADOLF WERTMULLER»