ULLA BRITTA EMITSLÖF DEJMO

ULLA BRITTA EMITSLÖF DEJMO
Bildkonstnär. (ULLA-BRITTA Agnes). Född 15 februari 1924 i Älmhult, död 20 september 2006. Utbildning: Göteborg, hos Otte Sköld och i Frankrike. Har målat porträtt, landskap och stilleben. Offentlig utsmyckning: Antependium, Kristi fem sår, i violett och rött utfört 1975 av Ulla och Kurt Dejmo i Kungälvs kyrka. Maka till Konstnären Kurt Dejmo. Representerad: Nationalmuseum Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Bohusläns museum i Uddevalla.
Bild: Samtal kvinnor emellan.