ERIK JENSEN

ERIK JENSEN
Bildkonstnär. Född 1908 i Karlskrona, död 1986. Utbildning: Han gick på Svenska skolan i Paris och studerade för bland andra Gromaire och hade elevvisningar på Maison Watteau på 1920-talet. Det var i brytningstid mellan impressionism, expressionism, kubism och det industrialistiska måleriet. Han tog intryck av Picasso och Matisse. I slutet på 1920-talet utbildade han sig vid Otte Skölds målarskola i Stockholm. Han målade framförallt i olja men även akvarell. Han har målat figurmotiv som badande, landskap och blommor. Tekniken är ofta kontursvagt med starka färger. Han uppmärksammades bland annat vid en utställning på galleri De Unga 1945 för sina, oformliga kvinnor med skogshuggararmar. Han lärde känna Olle Nyman och Lennart Gram och flyttade till Saltsjö-Duvnäs 1947. De första åren hyrde han villan av konsthantverkaren Karl-Erik Torsell, så småningom köpte han den. Favoritstället var hans ateljé med utsikt över Skurusundet och Duvnäsviken. Landskapet i Saltsjö-Duvnäs påverkade hela hans motivval. Han var kollega och umgicks med konstnärerna Tom Krestessen, Knut Gruva, Karl-Erik Bodén och Evert Lundqvist. Han blev änkeman redan 1952 efter konstnärinnan Greta Jensen, men gifte om sig med Gertrud Berge-Jensen, som kom att betyda mycket för hans fortsatta konstnärskap. Offentlig utsmyckning: en fresk i Sickla Nya Skola i samarbete med stuccatören Domenico Inganni. Han höll målarkurser i Cetterwallska villan.
Representerad i Moderna Muséet i Stockholm.
Bild: Rättarbacken Saltsjö-Duvnäs med utsikt över Skurusundet.