ALBIN FERNEMAN

ALBIN FERNEMAN
Bildkonstnär och grafiker. (ALBIN Verner). Född i Fernebo 1894, död 1974. Son till bruksförvaltaren vid Storbrohyttan, som är ett ofta återkommande motiv i hans konst. Utbildning: Konsthögskolan 1918-19, sedan i Paris, bl.a. för Maurice Denis. Öppnade på 1920-talet färghandel i Filipstad. Påverkad av fransk modernism. Målade landskap, stadsmotiv, porträtt.
Bild: Fransk landskap.