BIRGER HALLING

BIRGER HALLING
Bildkonstnär. (Alfred BIRGER). Född 13 januari 1907 i Eskilstuna Fors församling, död 28 juni1996 i Engelbrekts församling Stockholm. Autodidakt. Han har i bred teknik utfört porträtt, landskap och stilleben i diffusa toner. Offentlig utsmyckning: Västerås bibliotek. Ljushallens norra vägg pryds av en stor muralmålning al secco av Birger Halling 1955. Målningen mäter 14,2 x 5,5 meter och utgör en bilderbok över olika tecken och bokstävers uppkomst. Bilden är förankrad i Västmanland genom Timansbergs gruvtorn i norr och Västerås i söder. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Östersunds museum och Eskilstunas museum.
Bild: Längtans land.