ANNA OLGARD

ANNA OLGARD
Bildkonstnär och grafiker. Född i Helsingborg 1925. Hon har studerat på Grafikskolan i Helsingborg. Hon har arbetat med teckningar och torrnålsgravyrer, med personligt gestaltade fantasiträd i surrealistisk stil.
Bild: Litografi från 1978.