ANNA MARIA HILFELING

ANNA MARIA HILFELING
Bildkonstnär och miniatyrmålare. Född 21 april 1714 i Stockholm, död 26 maj 1783 på Romelanda Prästgård i Bohuslän. Utbildning: Hon blev elev hos Burchardt Precht år 1722. Dotter till bokhandlaren J. M. Lange. Hon ingick äktenskap med stadskirurgen Johan Gottfried Hilfeling. Hennes son Carl Gustaf Gottfried Hilfeling född 1740, hade moderns artistiska anlag. Hon ägnade sig som ung åt måla, i synnerhet miniatyrmålningar, och blev mycket skicklig. Hon har bland annat målat kung Fredrik och hans gemåls porträtt. En munk betraktande en dödskalle.