ARNE HALLÉN

ARNE HALLÉN
Skulptör och grafiker. Född 26 januari 1890 i Stockholm, död 1974. Utbildning: Konsthögskolan 1907-1912 och vid Axel Tallbergs etsningsskola i Stockholm samt under studieresor till Paris 1913-1914 och Italien 1920. Han medverkade i utställningar med Grafiska sällskapet på ett flertal platser i Sverige och utlandet och vid den Baltiska utställningen i Malmö 1914 samt med Sveriges allmänna konstförening och Svenska konstnärernas förening. Dessutom medverkade han i den svenska konstutställningen på Charlottenborg i Köpenhamn och i utställningen Svensk konst på Valand-Chalmers i Göteborg. Bland hans offentliga arbeten märks en glasmålning i Solna kyrka som utfördes till minnet av Johan Olof Wallin. Representerad: vid Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum och i Västerås konstförenings konstgalleri.
Bild: Till minne av Gustaf Sigfrid V. Ehlin (1883 – 1932) Konstnär Arne Hallén 1933.


Mer info om ARNE HALLÉN»