HARALD ÖSTERGREN

HARALD ÖSTERGREN
Bildkonstnär och konsthantverkare. (August HARALD). Född 1888 i Stockholm, död 1974. Utbildning: Konstakademien 1913-1917 och i Tyskland. Han åkte till Tyskland för fortsatta studier, med keramik som huvudinriktning. Han målade porträtt och landskap från Öland, Gotland och Västkusten. Han var konstnärlig medarbetare och även periodvis ledare för Upsala-Ekeby och anstäld där 1923-1947. Han ansvarade för mycket av det omärkta allmängodset både på 1930 och på 1940-talet. Han lät sig inspireras av antik grekisk och afrikansk keramik. Han hade egen verkstad i Spånga. Representerad: Upplandsmuséet, Uppsala Konstmuseum. Harald Östergren var även lärare i modellering vid Tekniska skolan i Uppsala.